VISTA OÍDO OLFATO GUSTO TACTO
plomizo estridente hediondo amargo áspero
desvaído melodioso aromático sabroso mullido
celeste chirriante fétido insípido aterciopelado