mañá gallego mañana
activitats catalán actividades
rúa gallego calle
houbo gallego hubo
grande gallego gran
lloc catalán lugar
donar catalán dar
vecindade gallego vecindad
moito gallego mucho
món catalán mundo