Catalán lengua latín
Murciano dialecto castellano
Gallego lengua latín
Extremeño dialecto castellano
Canario dialecto castellano
Navarro-aragonés dialecto castellano
Andaluz dialecto castellano
vasco lengua desconocida