Concreto Abstracto Individual Colectivo Contable No contable
Colección     Colección Colección  
Historia   Historia   Historia  
España   España   España  
Lectores   Lectores   Lectores  
Personajes   Personajes   Personajes  
Páginas   Páginas   Páginas  
Libros   Libros   Libros  
Objeto   Objeto   Objeto  
Voz   Voz     Voz
  Vida Vida     Vida
Persona   Persona   Persona  
Novela   Novela     Novela