Index del Tema ] Tornar ]

La retrogradació dels planetes

Observats des de la Terra, els planetes es desplacen sobre les constel·lacions del zodíac de forma semblant a com ho fa el Sol, però amb una particularitat, en determinats èpoques tornen cap enrera per a després recuperar el sentit original del seu moviment

Aquest fenomen, anomenat retrogradació, és explicat de forma diferent per model geocèntric i pel model heliocèntric

Index del Tema ] Tornar ]