Web de la Balanguera

   Benvinguts a la Web de CEPA La Balanguera. En aquesta Web hi trobareu la nostra ubicació, tots els nostres projectes educatius (PEC, PCC, PL, PGA),  l'oferta formativa del Centre i  l'oferta que fa l'Associació d'Alumnes (balls de saló, informàtica, tall i confecció, etc).

    Finalment, hi ha una pàgina amb enllaços que poden resultar interessants en el món de l'educació.

    Esper que vos sigui d'utilitat.

 Web  nova de La Balanguera:  c07007693.eduwebs.caib.es 


    Bienvenidos a la Web del CEPA La Balanguera. En ella encontraréis  nuestra ubicación, nuestros proyectos educativos (PEC, PCC, PL, PGA),  la oferta del Centro y la que hace la Asociación de Alumnos (bailes de salón, informática,  corte y confección, etc.).

    Finalmente, hay una página con enlaces que puedan resultar interesantes en el mundo de la educación.

    Espero que os sea de utilidad.

Web nueva de La  Balanguera:  c07007693.eduwebs.caib.es

                                 

  Fco. Javier García Lorenzo (maestro de CEPA la Balanguera)

Palma,  web creada en enero de 1998