1. Os números reais

Números irracionais

Na quincena anterior viches que os números racionais poden escribirse en forma decimal, obtendo sempre un decimal exacto ou periódico. Tamén vimos que todo decimal periódico pode escribirse en forma de fracción.

É doado comprobar que hai números cuxa expresión decimal non é periódica, por exemplo:

0,1234567891011121314.....

Estes números non se poden escribir en forma de fracción: non son racionais.


Chamamos irracionais aos números cuxa parte decimal non é periódica.

Esta unidade interactiva require a máquina virtual de Java J2RE.
Como se comproba que é irracional   
anterior
siguiente