Comunicación. Elementos de la comunicación.
Denotativa o referencial. Emotiva o expresiva. Conativa o apelativa.
Fática o de contacto. Poética o estética. Metalingüística.