Lletres de Cançons Tradicionals


Canço de Bressol.  Llíber, La Marina Alta

Cançó de Bressol. Albal

Dansa del Vetlatori.  Xàtiva, La Costera

Cançó de Batre.  Fortaleny,  La Ribera

Fandango.  Bocairent

Canço de Bressol.  Llíber, La Marina Alta

El meu xiquet és el amo
del corral i del carrer,
de la fulla de la rosa
i la flor de l'ametler.

El meu xiquet és un home
sa mare l'adormirà
li farà una camiseta
i ell se la posarà.

El meu xiquet és molt guapo
i fa goig al mig la plaça
en el sombreret al cap
tot són ramellets de plata.

fletxa cap a dalt

Cançó de Bressol. Albal

La meua xiqueta té
soneta i no pot dormi-se
sa mare li cantarà
14 cançons o 15.

El meu xiquet té soneta
sa mare l'adormirà
i farà una dormideta
que duré de hui a demà.

El meu xiquet és el amo
del corral i del carrer
de la fulla de la parra
i la flor del taronger.

fletxa cap a dalt

Dansa del Vetlatori.  Xàtiva, La Costera

La dansa del vetlatori,
la dansa del vetlatori
vinga dones a ballar
que es dansa que sempre es dansa
quan es mor algun albat
la dansa de vetlatori.

Al vetlatori acudixen,
i al vetlatori acudixen
el veïnat i parents,
que no ha aplegat a patir
aquell pobre albaet
i al vetlatori acudixen.

La cosa més dolça i fina,
la cosa més dolça i fina
més que el millor pensament
a tots els presents mos fa
que estimàrem als presents
la cosa més dolça i fina.

I els pares desesperats,
i els pares desesperats
ploren per el seu xiquet
que els han arrancat del cor
siguent tant rexicotet
i els pares desesperats.

I esta nit estem d'albat,
i esta nit estem d'albat,
n'és albat el meu xiquet
i els jòvens estan dansant
nosaltres estem dolent
i per dins estem plorant.


fletxa cap a dalt

Cançó de Batre.  Fortaleny,  La Ribera

La petenera s'ha mort
i l'han colgat en un femer.

I ha eixit una melonera
en quatre melons d'Alger.


fletxa cap a dalt

Fandango.  Bocairent

Xiqueta, si tu em volgueres 
series la meua dona
els teus germans cunyats meus 
ta mare la meua sogra.

Si volen saber senyores
de quin color és la pena
anar-se'n a treballar, ai 
i deixar-se la berena.

La mare que tinga filles, ai 
que se les sàpia guardar
que son com les pelailles, ai 
que tots les volen tastar.

Xica, calla i no m'ho digues,
que estic per a reventar
m'has fet les migues sense oli 
i no me les puc menjar.

L'última vos cantaré,
l'última ja estic cantant
i qui no estiga conforme 
que se'n vaja a pastar fang.

fletxa cap a dalt
araiagaliana@iesmalilla.es